Home · 자료실 · 취업정보

취업정보

취업정보

중앙산부인과의원

  • 관리자 (ggnurse)
  • 2019-06-18 15:50:00
  • hit312
  • vote1
  • 211.34.127.251

◈ 병   원   명 : 중앙산부인과의원

◈ 주         소 :

◈ 연   락   처 : 031) 311-5944

◈ 채 용 직 종 : 간호조무사

◈ 업 무 분 야 : 진료보조, 분만실

◈ 근 무 시 간 : 평일 09:00AM ~ 07:00PM

                     주말 09:00AM ~ 02:00PM

                     (공휴일, 일요일 휴무)

                      3교대근무

◈ 접 수 방 법 : 전화 접수

◈ 제 출 서 류 : 이력서,

◈ 복 리 후 생 : # 4대보험

                     # 연차/월차, 정기휴가

게시글 공유 URL복사
댓글작성

열기 닫기

댓글작성